ส่งพวงหรีด ส.ค. 2563

Fi Reed Tm 08 2020

ประวัติการส่งพวงหรีดประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดย ร้านพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ สวัสดีครับ เดือน 8 แล้ว เวลาเร็วจริง ๆ ครับ เดือนแห่งความรัก นั้นคือ เดือนนี้ที่มีวันแม่นั้นเอง แต่ไม่ว่าวันไหน ๆ ก็เป็นวันแม่ได้ทุกวัน แน่นอนว่าเราอัปเดต ประวัติการจัดส่งพวงหรีด ประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว ทีมงานของเรา ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้ความไว้ในร้านของเราครับ ขอบคุณครับ จากทีมงาน ร้านพวงหรีดธรรมะ